Kinesisk medicin Ming Xue Vit täckning fond
Akupunkturklinikens Kinesisk Medicin Ängelholm Vit täckning fond
Tuina terapi, vit täckning fond
Akupunktur mot kronisk värk, vit täckning fond

Kinesisk Medicin

Akupunktur kliniken
Kinesiskmedicin, TuiNa, Akupunktur
Integrativ MedicinAkupunktur, TuiNa terapi, TCM, Örtmedicin

Behandlanlingar:
Akupunktur                                                650 kr/beh

Tuina massage                                           650 kr/beh

TuiNa & Laser behandling                       650 kr/Beh

Holistisk TCM rådgivning                         650 kr/beh

Vid köp av 10-kort                                500 kr/beh

Enskild TDP  Behandling                    200 kr/beh


Nålfri "akupunktur"  (e-ak) + Tuina

20 min e-ak + 10 min Tuina                         380 kr/beh

Hälsosäkringen

Hälsosäkringen är en kontinuerlig hälsouppföljning enl. Traditionell Kinesisk medicin.

För befintlig eller tidigare klient på kliniken endast.                  

                                                                    450kr för 3 månader


Västerländsk medicinsk behandling

Cryolipolysis  

Kostnad per

behandlingsområde                                 2995kr/beh

Information om behandlingar, akupunktur, Tuina, massage, Kinesisk Medicin och kroppsskulptering.

Akupunkturbehandling, tunna sterila engångsnålar

Akupunktur

Traditionell Kinesisk Medicin och inom denna, akupunktur skall vi behandla i följande text. TCM / TKM  är en mångtusenårig läkekonst som vid sjukdomstillstånd behandlar hela människan, inte bara enstaka symtom.


 

Med nålar, värme eller massage behandlar man ett antal punkter på kroppen som står i förbindelse med olika organ och kroppsfunktioner.

 

En akupunktör från Kina är uppväxt med hela tänket kring Kinesisk medicin. Kina är denna medicins och filosofins hemland och följer personen genom livet. En terapeut legitimerad att arbeta inom kinesisk sjukvård på TCM sjukhus har studerat och kunnat tillgodogöra sig all befintlig literatur och föreläsningar på orginalspråket. Kinesisk TCM legitimerade terapuefter har en gedigen utbildning inom Traditionell Kinesisk Medicin. Med en lång utbildning och med lång praktik uppnår man med kinesisk medicin mycket goda resultat utan att riskera skadliga biverkningar. 


Nålar.

TCM – akupunktören använder mycket tunna, sterila nålar av rostfritt stål, som sticks genom huden på de specifika akupunkturpunkterna.

 

Akuta och kroniska tillstånd som ofta behandlas ofta med framgång är bl.a:

 •             Smärta i rygg, nacke o axlar
 •              IBS (Mag-, tarmbesvär)
 •              Vipplasch skador
 •              Migrän och spänningshuvudvärk
 •              Ischias
 •             Allergi
 •             Idrottsskador
 •             Smärta eller inflammation i muskler och leder
 •             Nervsmärtor, trigeminus neuralgi
 •             Sömnsvårigheter
 •             Nedstämdhet, depression
 •             Trötthet
 •             Astma
 •             Eksem
 •             Akne
 •             Tinnitus
 •             Urinvägsproblem
 •             Menstruation och övergångsbesvär
 •             Infertilitet
 •             Urinvägsproblem
 •             Inkontinens
 •             Prostataproblem
 •            m.m.

 

En TCM – akupunktör måste först skaffa sig en grundlig förståelse för patientens medicinska och allmänna bakgrund för att kunna förstå sjukdomsorsak och för den enskilda patienten välja en specifik kombination av punkter.

 

Vid ett första besök samtalar därför terapeuten, innan behandling, tillsammans med patienten om åkommans art, dina levnadsvanor med utgång från TCM.  

En kinesisk pulsmätning och observation av tungan utförs också som en hälsobedömning.

 

Vid ett enklare och akuta problem, som t.ex. stel nacke kan det räcka med en behandling. Många problem kräver dock en serie behandlingar. Ju längre tid man haft sjukdomen desto fler behandlingar kan krävas. Förändringar kan uppträda efter en behandling, men i regel krävs fyra till fem behandlingar innan effekt noteras. I vissa fall är resultatet av behandlingen bestående. I vissa fall kan patienten hållas smärtfri eller problemfri genom underhållande behandling.

Akupunktur bendling utan nålar.

Vi vet att det finns de som känner sig obekväma med nålar och därför inte får den hjälp och behandling de skulle behöva.


För den som är obekväm med nålar finns ett alternativ och det är elektrisk ”akupunktur” utan nål. Denna behandlingsform kombineras alltid med Tuina massage.

I den nålfria ”akupunkturen” appliceras en elektrodplatta på själva akupunkturpunkten. Från elektrodplattan skickas en elektrisk impuls som har olika intensitet och frekvens beroende på vilken akupunktur punkt som valts samt vad för resultat som skall uppnås. Det är dessa impulser som istället för nålen stimulerar akupunkturpunkterna.


Elektrostimulerad nålfri ”akupunktur” har inte riktigt samma påverkan samt snabba effektivitet som Traditionell Kinesisk nålakupunktur. Vid elektrostimulerad nålfri akupunktur kan det därför krävas något fler behandlingar.


All akupunkturbehandling har dock två slags effekter: ”direkt ”och ”indirekt”. Eftersom akupunktur behandling ökar blodcirkulationen och stimulerar nervsystemet kan denna behandling direkt minska smärtor och stelheter i kroppen.  Inte minst vid överbelastnings skador så som muskelbristningar samt sjukdomsförlopp orsakande av inflammation i muskler och nerver.


Genom att lösa upp energiblockeringar och balansera energiflödet kan behandlingen även aktivera och balansera kroppens försvarssystem. Detta påskyndar kroppens rehabilitering.


Elektrisk nålfri ”akupunktur” i kombination med Tuina vid behandling av:

 • Idrottsskador
 • Diskbråck
 • Ryggskott och nackspärr
 • Kronisk rygg- och axelsmärta
 • Tennisarmbåge
 • Ischias
 • Migrän
 • Allergi
 • Trötthet
 • Fertilitetsproblem
 • Inkontinens
 • Prostataproblem
 • Etc.


Sedan ett antal årtionden används nålfri elektrisk ”akupunktur” i Japan men även på sjukhus i stora delar av Asien. 


Då det finns vissa begränsningar i akupunkturpunkter som kan behandlas med elektrisk nålfri akupunktur samt vissa personer exv. Personer med pacemaker mm som inte kan behandlas med denna behandlingsmetod behöver vi först träffa dig och undersöka dig och dina problem.

TuiNa massage terapi på TCM kliniken Ängelholm, Skåne


TuiNa Massage terapi


 • TuiNa är en unik och flertusenårig behandlingsform som innebär att jag behandlar med en kombination av Massage och akupressur (tryck på punkter med fingrarna).

 • Tui Na är en helhetsmetod som berör hela kroppen och aktiverar meridianerna med dess akupunkturpunkter.

 • TuiNa påverkar organen, dess funktion och hela det energetiska systemet på ett positivt sätt enligt Traditionella kinesiska medicinska principer.

 • TuiNa innebär att meridianer och punkter aktiveras genom olika manipulationer med händerna i behandlande syfte. Istället för nålar används händer och fingrar för att på olika sätt balansera Qi/blod flödet i meridianerna, och för att återställa balansen mellan Yin och Yang.

 • TuiNa är ett berörande, i läkande syfte, sätt att hjälpa och stötta människor till  smärtlindring och smärtfrihet, att återställa rörligheten i muskler och leder samt att återskapa ett energetiskt vitaliserande flöde som leder till självreglering. I Kina används Tuina i 5 av 6 behandlingar på sjukhusen och akupunktur i 1/6.

 • TuiNa är även till del den kinesiska motsvarigheten till kiropraktik.

 • TuiNa är behandlingsform där flera massage tekniker används den har ett stort användnings område inom sjukgymnastik. Filosofin bygger på principer inom akupunktur och Qigong och har anor från det gamla Kina


Vid OS i Peking var Tuina den enda terapin som användes för skador och problem hos det kinesiska Olympiska Teamet. 


Med TuiNa och akupressur kan terapeuten hantera problem i kroppen utan några biverkningar från behandlingen.


Biverkningar vid medicinsk behandling med kemiska läkemedels preparat är som känt annars väldigt vanliga (det är normalt ganska avskräckande att läsa bipacksedlarna i till många mediciner som finns på marknaden).


TCM avseende tuina, akupressur och akupunktur är behandling utan kemiska substanser eller preparat och normalt helt utan biverkningar.Hälsosäkringen - bästa sättet till förebyggande hälsovår

Hälsosäkringen
450kr för 3 månader!
med 700kr i rabatt för dig
som redan är klient på kliniken.
 Anmäl dig nu!

Hälsosäkringen är en kontinuerlig hälsouppföljning enl. Traditionell Kinesisk medicin.
Du får vid 3 tillfällen genomgå hälsouppföljning (1 gång per månad) med ev mindre stödbehandling.

Kostnaden för 3 månaders medlemskap i hälsosäkringen är endast 450 kr för klienter som tidigare genomgått ett behandlingsprogram på kliniken. (Ej tidigare klient kan gå med till en kostnad av 1150kr för 3 månader)


Du får:

1 gång per månad hälsouppföljning. enl. Traditionell Kinesisk medicin inkl om så behövs en begränsad stödbehandling under besöket.

1 gång massage under perioden*

 

* I samband med en av de månatliga hälsouppföljningarna har du vid 1st av besöken tillgång till en massagebehandling. Massagen är 30 min traditionell kinesisk massage som stimulerar till ökad blodcirkulation och ökar det allmänna välbefinnandet.


Försäkra dig om att din hälsa. Få en förebyggande check varje månad och en st fri massage under perioden*.

TCM vid behandling av mag- & tarmproblem

Traditionell Kinesisk- och integrativmedicinsk behandling av mag- tarmbesvär

 

Grundläggande i behandlingen är att det alltid skall vara en kombination av flera behandlingar. Vi talar om Akupunktur i kombination med rätt kost, örtmedicin samt stressmanagement och Tuina.


Akupunktur

Behandlingen inriktas på att stoppa diarré och påverka lever, mjälte, galla och tarmrörelser så att systemet på sikt blir lugnt. Man behandlar orsakerna till personens mottaglighet för sjukdomen. Samtidigt som man behandlar smärta och de akuta mag- och tarmbesvären.

 

Vilka punkter som akupunktören behandlar och stimulerar följer ett utarbetat och utvärderat grund mönster. Grundmönstret anpassas sedan och kompletteras så att det den individuella akupunkturbehandling som helt är anpassat till patients specifika förutsättningar och problem. Behandlingen sker vanligen 5-10 ggr inom några veckors tid.


Tuina

Du kommer att få Tuina massage terapi som en del i hjälpen på att få ordning på tarmrörelserna.


Ört & diet behandling.

Ört & diet behandlingen påverkar kroppens energi och immun system samt behandlar mot eventuella parasiter som kan finnas i mag- o tarmsystemet. Den övervägande delen i det vi benämner som örtmedicin har som främsta uppgift att stimulera arbetsprocesserna i mage och tarm så att de börjar fungera på ett normalt sätt.


Stresshantering.

Stresshantering är en viktig bit vid känslig mage o tarm och då inte minst vid IBS o IBD sjukdomar. TCM behandlingen gör att du känner en större kontroll över din sjukdom och genom större kontroll, minskad diare-, gas- och smärtproblem så upplever ganska snart de flesta en lugnare situation och en höjning av sin livskvalitet. Det finns väldigt många vetenskapliga studier, kinesiska såväl som västerländska som visar att just livskvaliteten för patienter med kronisk mag- & tarmsjukdom väsentligt ökar vidholistisska behandlingar. Stress i sig är ofta en utlösande faktor vid Mag- & Tarmsjukdomar och för skov. Vi erbjuder även ren stresshantering med terapin Här & Nu, även kallad självmedkänsla.


Självmedkänsla

Självmedkänsla är att vara medkännande och förstående med sig själv. Det är att behandla och stötta sig själv på samma sätt som vi gör med anhöriga och vänner när de har det svårt. Förmågan kan tränas upp och forskning visar att det kan

 • minska stress
 • minska nedstämdhet
 • minska ångest
 • öka livstillfredställelsen


Kost och motion.

För att du skall få bästa möjliga tillfrisknande är det mycket viktigt att stämma av livsstil och att se till att äta en kost som generellt är bra för kroppen och specifikt lämplig. Vi kommer att diskutera dessa frågor och även se hur man skall kunna lyfta denna del.


Tuina behandling rygg och nackproblem

Klassisk Kinesisk Meridian Massage

I samband med medicinsk behandling kan det ibland vara bra att lägga in någon form av avslappnande massage behandling som helt inriktar sig på att få dig och kroppen att slappna av. 


Klassisk Kinesisk Meridianmassage
Meridianmassagen som har sitt ursprung i den klassiska kinesiska medicinen är en energigivande och djupgående massage.

Behandlingen inleds med mjuka strykningar över rygg och nacke som övergår i mer energetiska grepp. Dessa utförs upprepade gånger

på ett rytmiskt sätt vilket försätter kroppen i en skön vaggning och ger en djupgående kroppsterapeutisk verkan.

Behandlingen avslutas med en skön och avslappnande akupressur av nacke och axlar samt strykningar över meridianerna ‘energikanalerna’ i ansiktet.

Behandlingen främjar blod- och energicirkulationen samt löser upp bindväv vilket ger en ihållande frihetskänsla i kroppen, avslappning och ökad rörlighet.


I massagen bearbetas muskler och bindväv, vilket gör musklerna elastiska och löser upp spänningar, ökar blodcirkulationen. 


Olika typer av avslappnande behandlingar som finns i den kinesiska massagen:


Västerländsk medicin i samverkande behandling med TCM - Integrativ medicin

Stressbehandling med - Självmedkänsla - Mindfullness

Självmedkänsla


Självmedkänsla är att vara medkännande och förstående med sig själv. Det är att behandla och stötta sig själv på samma sätt som vi gör med anhöriga och vänner när de har det svårt. Förmågan kan tränas upp och forskning visar att det kan

 • minska stress
 • minska nedstämdhet
 • minska ångest
 • ge mer medkänsla med sig själv och andra
 • öka den medvetna närvaron i livet
 • öka livstillfredställelsen

8-veckorsprogram i självmedkänsla/Mindful Self-Compassion, MSC

Vi erbjuder ett 8-veckorsprogram i självmedkänsla/Mindful Self-Compassion, MSC. Programmet är utarbetat av Kristin Neff, professor i psykologi vid University of Texas och psykologen Christopher Germer.

En del i programmet är att upptäcka/identifiera när vi inte mår bra och eventuellt börjar föra en sträng och kritisk inre dialog med oss själva. En annan del är att inse att att vi inte är ensamma om att ha smärta i våra liv. Alla människor lider ibland – det är en del av livet. Den tredje delen är att uppleva och vara kvar i sina känslor i stunden, inte bli rädd för dem eller låta sig drunkna i dem. Tillsammans skapar dessa delar förutsättningar för att ta ett medvetet beslut om hur vi bäst tar hand om oss själva för att må bra både just nu och i långa loppet.


Under programmet  tränar vi dessa färdigheter genom praktiska övningar, meditation, gruppdiskussioner och hemuppgifter.

Inga förkunskaper behövs. Kursen stärker våra känslomässiga resurser men är ingen terapi.

Reducering av oönskade fettdepåer med Cryolipolysis "kontrollerad nedkylning"

Behandling av oönskade fettdepåer med kontrollerad nedkylning


Man kyler ner fettcellerna till en temperatur där de förstörs (fettceller är mer köldkänsliga än vanlig vävnad) men lämnar den omgivande vävnaden intakt.Metoden kallas i medicinska termer Cryolipolysis (kontrollerad nedkylning).

Metoden utvecklades på Harward medical university i USA och det finns ett brett vetenskapligt stöd* för att metoden är väl fungerande och kan ge ett permanent resultat.


För den som vill ha hjälp med oönskade fettdepåer utan kirurgiska ingrepp är metoden en enklare och mindre kostsam. Behandlingen är normalt smärtfri, utan biverkningar och behov av återhämtning.Länkar

*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20014262


Allmän information om olika massagebehandlingar

Klassisk Massage
 • Behandlande Klassisk Massage
 • Idrottsmassage
 • Avslappningsmassage
 • Fotmassage
Klassisk Svensk Massage erbjuds vid behandling och förebyggande idrottsmassage. I studier har dock TuiNa massage visat sig ha bättre och långvarigare effekt än klassisk massage.


Den kinesiska formen av TuiNa massage är i detta sammanhang en väl så användbar form av förebyggande och behandlande Idrottsmassage. Tuina massage är ett bra komplement för att nå resultat vid träning och tävling. Massagen kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser samt vara en del av återhämtningen efter hårda träningspass och tävlingar.

Medarbetare på Akupunkturkliniken hade under OS i Peking ansvaret för idrottsmassage för drygt 200 atleter.


OBS! Se speciellt inlägg här om risker vid för tidig massage efter muskelbristningar

"Klicka Här".


TuiNa behandlingen kan skräddarsys för att passa den enskilda idrottaren, med hänsyn till idrottens art och var i träningsperioden idrottaren befinner sig. Behandlingssättet kan variera avsevärt från träning- till tävlingsperiod.


Regelbunden massage hjälper till att hålla borta trötthet och smärta i rygg och nacke. Du känner dig lugnare, mjukare och rörligare. Massagen ökar blod och lymfcirkulationen. Dessutom blir musklerna mer smidiga och elastiska.


Vid massage frisätts ”lugn och ro”-hormonet oxytocin och minskar halten av stresshormoner i kroppen.


Massagens effekter
Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt för både kropp och själ. Den senaste forskningen inom massage och beröring bekräftar att massage är precis vad den stressade människan behöver. Både de fysiska och psykiska effekterna är positiva.

Några av massagens positiva effekter:

 • Mjukar upp och gör spända och ömma muskler elastiska.
 • Mjukar upp bindväv och motverkar ärrbildningar i muskler efter skador.
 • Ökar blodflödet och syre- och näringstillförseln i musklerna.
 • Löser kramper och låsningar.
 • Ökar lymfcirkulationen och stärker immunförsvaret.
 • Hjälper till att forsla bort slaggprodukter, främst mjölksyra från musklerna.
 • Dränerar svullnader.
 • När bröst- och ryggmuskler slappnar av förbättras och fördjupas andningen.
 • Sänker blodtrycket.
 • Ökar prestations- och återhämtningsförmågan.
 • Har en lugnande och avslappnande effekt på nervsystemet.
 • Genom beröring påverkas vissa av kroppens hormoner positivt, ex stresshormoner, matsmältningsapparaten och sömnhormoner


Hot Stone Massage

En otroligt avslappnande djup massage med varma lavastenar. Massagerörelserna med de
upphettade stenarna motsvarar sex massagegrepp med bara händerna. I och med värmen i
kombination med olja lyckas man komma längre in i muskeln utan att känna den 
smärta som en annars djupgående behandling kan medföra.

 

Massagen främjar harmoni och ett positivt energiflöde, den ger ett meditativt tillstånd och 
en känsla av lugn. Stenarna som används är svart, släta bassaltstenar. Massagen ökar blod
 och lymfcirkulationen samt stimulerar cellförnyelsen. Den är djupt avslappnande,
stressminskande, renande och ger dig ny kraft och energi!


Massage av nacke, skuldror och huvud.            

Ansikts- och huvudmassage är en skön och avslappnade massage vid t.ex. spänningshuvudvärk, migrän och stress.


Det är mycket vanligt att man omedvetet spänner musklerna i nacke, axlar och käkarna vid olika situationer och på så sätt skapar spänningshuvudvärk och utlöser migränanfall. Kan man minska spänningar i axel och nackpartiet mildrar det även stress nivån i kroppen.

Stress är en ond cirkel där mental anspänning och höga halter av stress hormon ger fysiska kroppsreaktioner som kan innehålla anspänningar i nacke, skulderparti och ansiktsmuskler vilket i sin tur leder till smärta och obehag. Denna smärta och obehag ökar i sin tur på stresskänslan och påverkar det allmänna välbefinnandet.


Här är det holistiska kinesiska tänkandet mycket viktigt, tänkandet om orsak, verkan, symptom och att man inte bara kan behandla ett symptom utan att hela orsaksbilden till symptomen måste ställas i centrum och att allt behandlas för att det skall bli en varaktig förbättring.


Fotmassage.

Fotmassage eller refleologi/zonterapi kan spåras tillbaka i drygt 2000 år som en del i det kinesiska sättet att behandla kroppen och förebygga samt bota besvär.


De flesta människor älskar att få sina fötter masserade. Fotsulorna har tusentals nervtrådar som har förbindelse med andra delar av kroppen.

 

En bra fotmassage gör våra steg lättare och gnuggar bort en hård dags spänningar. Våra fötter är en mycket komplex del av vår anatomi och behöver därför speciell omvårdnad.