Kinesisk medicin Ming Xue Vit täckning fond
Akupunkturklinikens Kinesisk Medicin Ängelholm Vit täckning fond
Tuina terapi, vit täckning fond
Akupunktur mot kronisk värk, vit täckning fond

Kinesisk Medicin

Akupunktur kliniken
Kinesiskmedicin, TuiNa, Akupunktur
Integrativ MedicinAkupunktur, TuiNa terapi, TCM, Örtmedicin

De sex klimat tillstånden (ondskorna) är: vind, kyla, värme, fukt, torka och sommarhetta. De påverkas av hur vi lever och av kroppens egna förändringar.

Vind: Vinden är kopplat till trä elementet i fem elements teorin och dominerar under våren. Det anses vara den ledande onda. Under våren är kroppen ovan vid varma temperaturer och porerna vidgas lätt vilket öppnar dörren för ond vind att tränga in i kroppen. Vinden kombinerar sig lätt med andra klimat som kyla, hetta och fukt.

Yttre vind är kopplat till förkylningar och influensa symptom som uppträder snabbt, med symptom som förändrar sig snabbt eller flyttar runt i kroppen.


Vind-kyla orsakar muskelvärk, nysningar, rinnande näsa med vattnigt vitt slem och frossa samt klar urin.

Vid vind-hetta har tillståndet gått djupare och orsakar även halsont, svullna tonsiller och feber med lätta svettningar. Slemmet är lätt gulfärgat och urinen lite mörkare.

Intern vind inkluderar skakningar, yrsel, bortdomningar, tics, stroke och nervositet.

Naturen av vind

Rörelse och förändring

Kyla: Kyla är förknippat med vatten elementet och dominerar under vintern. Det anses vara en ”yin-ondska” som vanligtvis skadar kroppens yang qi. Om yttre kyla kommer in via kroppens yta (huden) skapar det symptom av feber, huvudvärk och smärta i kroppen samt att man fryser och känner avsky till kallt klimat eller dryck. Om kylan når meridianerna skapar den muskel kramper och smärta i ländrygg, skelett och leder med nedsatt rörlighet. Om den når de inre organen skapar den diarré, kräkningar och buksmärtor.

Inre kyla orsakas inte alltid av kallt väder, utan snarare från en yang-brist (för lite värme) i magsäcken och mjälten, som skapar symptomen av inre kyla (illamående, diarré, kalla armar och ben samt ett blekt ansikte)

Naturen av kyla

 • Att stelna till och stagnera som vid försämrad blodcirkulation

Att kontrahera och krympa

Fukt: Fukt anses vara ett klimat som skapar tyngd och är yin-relaterad samt kopplad till jord elementet och är mest aktiv under sensommaren. Besvär av överskott yttre fukt kan orsakas vid exponering till vatten, exponering till regn och att leva i ett fuktigt klimat. Fukt stör kroppsvätskorna och skapar blockeringar som är svåra att skingra (lösa upp). Besvär av fukt inkluderar tyngdhetskänsla, yrsel, tröghet och molande värk. Utsöndringarna tenderar att vara stickiga och grumliga. Det kan också orsaka vaginala flytningar.

Inre fukt – orsakas av att konsumera för mycket sprit, te, kalla meloner, socker och fet mat. Dessa skadar mjältens normala funktioner och orsakar symptom som svullen buk, kräkningar och diarré. I kombination med hetta skapar det illaluktande, färgade flytningar och urin. Andra problem där fukt är involverad inkluderar övervikt, vätskeansamling och ledvärk.

Naturen av fukt

 • Tyngd och grumlighet
 • Klibbighet och stagnation sjunkande

Sommarhetta: Sommarhetta tillhör eld elementet och dominerar under sommaren. Den orsakas av överexponering till höga temperaturer. De typiska symptomen är uttorkning, utmattning, förstoppning, en känsla av tyngd i huvudet, hög feber, hudblåsor och solsting. När sommarhettan kombineras med fukt, uppstår buksmärtor, kräkningar och kramper i tarmarna.

Naturen av sommarhetta

 • Stigande och spridande

Konsumerar qi och torkar ut kroppsvätskorna

Eld och hetta: Orden eld och hetta används ofta inom kinesisk medicin. Eld och hetta är relaterat till yang problematik. Gemensamt är att de torkar upp kroppsvätskorna och ger torr hy, förstoppning och knapp färgad urin. Hetta är relaterat till inflammationer, feber, röda ögon, hudutslag, munblåsor. Eld är ett tillstånd som ofta uppstår när hetta penetrerat djupare in i kroppen och skapar ett starkare sjukdomstillstånd “hetta blir eld”. Här ser vi hög feber, kraftig uttorkning, kraftiga svullnader, inflammationer, skakningar, delerium och torr mun etc. Om tillståndet lämnas obehandlat kan det tränga djupare – in i blodet och skapa blödningar. Inre eld kan orsakas av för mycket starka känslor eller genom att ”frossa” i mat, dryck och sex. Vredesutbrott är ett exempel som orsakar en sensation av hetta att stiga från buken där lever-eld rasar. För mycket stark mat och dryck orsakar eld i magen. Eld är kopplat till eld elementet.

Naturen av eld

 • Konsumerar qi och torkar ut kroppsvätskorna.
 • Kan skapa vind och röra om blodet
 • Stiger uppåt

Torka: Torka tillhör metall elementet och dominerar om hösten. Torka konsumerar kroppsvätskorna och irriterar lungorna. Det är ett tillstånd som oftast beror på att någon form av hetta och eld torkar ut kroppsvätskorna. Detta resulterar i torr hals, torra och spruckna läppar, torr hy, torrt hår, törst, förstoppning och knapp urin.

Naturen av torka

 • Uttorkande och skrynklande

 

Kinesisk medicin tar alla dessa tecken i akt för att kunna föreskriva rätt örter och kost för individen.

 

Behandlingsprinciper för de olika klimaten.

 • Varma tillstånd bör kylas och/eller befuktas.
 • Kalla tillstånd bör värmas.
 • Tillstånd av fukt bör torkas upp eller dräneras.
 • Torra tillstånd bör befuktas.
 • Tillstånd av vind bör drivas ut.