Kinesisk medicin Ming Xue Vit täckning fond
Akupunkturklinikens Kinesisk Medicin Ängelholm  Vit täckning fond
Tuina terapi,  vit täckning fond
Akupunktur mot kronisk värk, vit täckning fond

Kinesisk Medicin

Akupunktur kliniken
Kinesiskmedicin, TuiNa, Akupunktur
Integrativ MedicinAkupunktur, TuiNa terapi, TCM, Örtmedicin

Nyttiga fettsyror.

Nyttiga fettsyror (omega 3 och omega 6) Inom Kinesisk medicin.


Inom Kinesisk TCM har man länge använt fiskoljor i Medicinen samt fröolja. Man har använt produkter som innehåller dessa fettsyror som en naturlig del i den kinesiska kosten och som mediciner inom det kinesiska örtmedicinens ”apotek”.


Historiskt om fiskoljor i Kinesisk medicin.

Shen Nung, verkade omkring 3000 f.Kr och ses av vissa som Kinas " fader medicin ''. Man anser att det var han som skrev avhandling Pen T'sao. Principerna i Pen T’sao är fortfarande några av de grundläggande principerna för hur kosten i Kina skall sättas samman för att vara nyttig och förebygga obalans och ohälsa. Just kostsammansättningen ges stor betydelse och ses inom TCM som en naturlig del av den totala kinesiska medicinen. I början av Pen T’sao finns följande filosofiska tanke som kanske en och annan västerländsk läkare också borde tänka igenom innan man skriver ut mediciner: '' den som kan sann läkevetenskap ordinerar först, rätt vila och kost, innan han tar till droger ''


I kina ser man en naturlig sammanflätning av kinesisk medicin, konfucianism, taoism och själva ”ätandets konst”, gastronomi där alla är kopplade till varandra och till en gemensam tanke om att skapa balans och harmoni och att denna balans och harmoni först och främst skall uppnås genom rätt konsumtion av rätt kost med rätt sammansättning.

Den taoistiska symbolen som är vida känd i världen är tecknet för, yin-yang.

Men vad som kanske är mindre känt är att den också kallas för fisksymbolen, då den även anses symbolisera fiskens betydelse för Oi balansen (energibalansen). I kinesisk medicin och kostlära är fisk och de nyttiga fetterna av mycket stor allmän betydelse för att uppnå ett långt och hälsosamt liv.


Fisk och dess fetters betydelse för mental förmåga och hälsa.

Eftersom grundinställningen i Kinesisk medicin är helheten och balans mellan all människans funktioner är det inte heller förvånande att kostens sammansättning traditionellt använts även för att behandla psykiska tillstånd. Att kosten och innehållet i denna påverkar den energibalans (Yin-Yang) som finns hos den enskilda personen. När en person blir för aggressiv eller upprörd beror detta enl. Kinesiskt sätt att utvärdera på ett överskott av Yang energi, anser kinesisk medicin att det saknas Yin som finns i fisk och en rikligare kost avseende fisk (här är det viktigt med rätt sorts fisk) föreskriven. Man anser dessutom att äta fisk påverkar inlärnings och minnesförmågan.

Kinesisk medicinsk vetenskap har under lång tid hävdat att om man äter rätt mat eller tillskott innehållande fisk samt vissa frön (produkter innehållande dessa fetter) minskar risken för hjärt-kärlsjukdom samt att det hjälper i behandlingen av diabetes typ2. I det kinesiska språket finns det två ord för sjukdomen Diabetes, ”Xiao-ke” som är ursprungliga benämningen i gamla skrifter och ungefär betyder ”törstande”.

Fisk olja vid behandling av diabetes. Man kan läsa om Xiao-ke i alla de gamla texterna, inklusive Yellow Emperor ́s Inner Classic medicinska texter behandlar diabetes (Xiao-ke). Traditionellt delade man in diabetes i tre olika typer; övre, mellan och nedre. För varje del är ett av tre symtom dominerande (törst, hunger och överdriven urinering) och nära relaterat till respektive Lungan, Mjälten eller Njurarna. Yin-brist är i samtliga fall en del av de olika tre typerna.


Kost som en del av medicinering i dagens moderna Kina.

Kosten och dess komposition i fråga om ingredienserna har historiskt alltid varit en stöttepelare inom kinesisk medicin och även en majoritet av dagens Kina fortsätter att behandla kostens sammansättning som en första åtgärd om man börjar känna sig sjuk.


Västvärlden och kost- kroppsbalans.

I västvärlden har vi först under de senaste dekaderna på allvar börjat ta åt oss, att vad vi äter är en viktig del i konceptet för att ha balans. Omega-3 och Omega-6 fettsyror är i dag allmänt accepterade och väldokumenterade som hälsosamma. Det finns en mängd vetenskapliga studier som styrker att ett intag av omega 3 och 6-fettsyror effektivt minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och även har en positiv effekt vid diabetes.


Fettsyror som del i kosten i Sverige.

När jag först kom till Sverige kunde jag konstatera att man äter mycket mindre fisk än vad man gör i Kina. Man äter mycket ljust bröd och potatis och inte så mycket baljväxter och frön (typ linfrön). Därför brukar jag ofta tipsa mina klienter om att samtidigt som de går i behandling hos mig så finns det många gånger en anledning att även titta över kostbalansen då denna har stor betydelse för totala hälsan. Just balansen i kroppen är så viktig att den absolut inte får försummas. Att äta rätt och rätt mängd av ämnen med fettsyror har bara fördelar.

Att denna uppfattning är väl förankrad bland ledande kostexperter här stöds i ett seminarium som man höll på Karolinska Institutet (juni 2010). Detta seminarium leddes av en professor och kost forskare som heter Walter Willett från Harvard University i USA.

Han sade då att "vi har verkligen letat efter nackdelar hos omega - fettsyror, men inte kunnat hitta några".


I Sverige är det vanligt att man lyssnar på vad myndigheter säger, och ert livsmedelsverk skriver så här om omega 3 och omega 6:

De fleromättade fettsyrorna omega 3 och omega 6 är de enda fetter som är livsnödvändiga för oss. Övriga fetter kan vi bilda i kroppen från kolhydrater och protein. Omega 3 och omega 6 har många olika uppgifter i kroppen. De behövs bland annat för att hjärnan och ögonen ska kunna utvecklas och fungera som de ska och för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler. De påverkar också regleringen av blodtrycket, hur njurarna fungerar och vårt immunförsvar.

Källa: Livsmedelsverket.
Det finns olika sorters mat som även finns i Sverige och som innehåller Omega fettsyror, så som Krill, Makrill, och vildlax samt inom växtriket t.ex. linfrön samt oliver och rapps. Många råvaror som finns i det kinesiska köket och som är naturliga för oss och som ingår i kosten för att behålla balansen kanske är svårare att få tag på i Sverige och dyrare.