Kinesisk medicin Ming Xue Vit täckning fond
Akupunkturklinikens Kinesisk Medicin Ängelholm  Vit täckning fond
Tuina terapi,  vit täckning fond
Akupunktur mot kronisk värk, vit täckning fond

Kinesisk Medicin

Akupunktur kliniken
Kinesiskmedicin, TuiNa, Akupunktur
Integrativ MedicinAkupunktur, TuiNa terapi, TCM, Örtmedicin

Ginseng

Ginsengsläktet (Panax) är ett släkte fleråriga örter i familjen araliaväxter

Roten påminner i utseendet om en utsträckt människokropp.


I den kinesiska medicinen har Ginseng använts i många tusen år och den tillskrivs effekter som förbättring av minne och koncentrationsförmåga, reducerande effekt på stress, stimulera immunförsvaret, minska ålderssymtom mm

Ginseng anses vara ett av de medicinskt sett mest intressanta naturläkemedlen och det finns flera hundra artiklar publicerade i medicinska tidsskrifter om Ginseng. Den verksamma beståndsdelen i arten Panax ginseng är ginsenosiderna som är en typ av saponinerett extrakt från roten av Panax Ginseng. Extraktet kallas även G115.


Det vetenskapliga namnet Panax härleds ur grekiskans panacea, vilket betyder ungefär "helar allt". Att den fick detta namn beror till stor till på att den användes flitigt som medicinalväxt i Kina. Ginseng är hermafrodit och det finns exemplar som uppnått en ålder på över hundra år. Dess luktfria blommor kan vara grönvita, lila, gula eller brandgula och sitter i klasar. De mogna bären är klart röda. Den viktigaste delen av växten är roten.

Man bör säkerställa att de ginsengpreparat man köper verkligen innehåller verksamma beståndsdelar eller ett verksamt extrakt.

Antalet produkter som säljs under benämningen ginseng är många. Så som eleuthero eller sibirisk ginseng . Dessa örter innehåller inte den aktiva beståndsdelen - ginsenosider.


Det finn i huvudsak 2 olika sorters ”riktig” ginseng. Den amerikanska ginsengen (Panax quinquefolius) anses i allmänhet ha jämförbar medicinsk verkan med den asiatiska (Panax ginseng). Amerikansk ginseng finns fortfarande vildväxande i Nordamerika medan Panax ginseng inte längre växer vild.


Ginseng anses även inom modern medicin att vara ett av de mer intressanta naturläkemedlen och har sedan ett 50-tal år även använts i västvärlden.


Ginseng finns att köpa i Sverige som ett godkänt naturläkemedel. Främst avsett som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga, trötthet och vid potensproblem.


Godkännandet baseras på omfattande traditionell användning samt även på direkt medicinska studier på extraktet ginsenosider (obs! finns endast i amerikansk o asisk ginseng). Dessa studier som utförts har man kunnat se en klart mätbar effekt på den mentala kapaciteten, samt på possitiva effekter som ökad sexlust o prestationsförmåga på män med ED, Erektil dysfunktion.


Användningsområden:

1) Öka psykisk förmåga.

 Det anses bevisat att Panax ginseng kan förbättra den kognitiva prestationen under perioder av mental aktivitet och inlärning. I en klinisk studie presenterad i Journal of Psychopharmacology 2005, Testades reaktionen på 30 friska unga vuxna som deltog i studien. Här fann forskarna att de som gavs Panax ginseng var mindre benägna att uppleva psykisk trötthet under kognitiva prestationer än de personer som fick placebo. Vid en annan studie som presenterades i Psychopharmacology 2000 visades att en kombination av Panax ginseng och ginkgo biloba kan hjälpa till att förbättra minnet hos friska medelålders vuxna.


2) Förbättra jämnheten i blodsockerhalt vid Diabetes

En studie från 2008 av Nutrition, Metabolism, och kardiovaskulära sjukdomar visade att Panax ginseng kan hjälpa till inom diabetesbehandling. I studien ingick 19 personer med typ 2-diabetes. Studiegruppens personer som tog Panax ginseng tillskott upplevde större förbättringar av blodsocker kontrollen. Eftersom ginseng kan påverka blodsockernivåerna, bör personer som tar läkemedel för diabetes inte använda ginseng utan att först konsultera sin läkare. Ginseng kan interagera med warfarin och med vissa läkemedel mot depression. Ta inte ginseng utan att rådfråga din läkare om du tar några mediciner. OBS, koffein kan även förstärka ginseng stimulerande effekter.


3) Erektil Dysfunktion

Panax ginseng anses vara effektivt vid behandling av erektil dysfunktion. En studie från 2002 presenterad i Journal of Urology visade på en klar verkan. I tester på 45 män med erektil dysfunktion under en tidsperiod av åtta veckor, så kunde man konstatera att de som tog Panax ginseng visade på en större förbättringar vad det gäller erektion än de som fick placebo under samma tidsperiod. I en tidigare studie som plublicerats i International Journal of Impotens Research och som omfattande 90 män med erektil dysfunktion och där 50% av gruppen fick ginseng och 50% placebo. Visade 60 procent av deltagarna som tog ginseng en förbättring av sina symtom jämfört med 30 procent av dem som använder placebo. Till skillnad från de i väst vanliga receptbelagda läkemedel mot erektil dysfunktion (typ viagra mfl) som skall tas vid tilfället, verkar ginseng på lång sikt om de tas på en kontinuerlig basis.


4) Ökat Immunförsvar

Vissa studier har visat att ginseng kan stärka immunförsvaret. Det finns vissa belägg för att en viss typ av amerikansk ginseng extrakt kan minska antalet och svårighetsgraden av förkylningar hos vuxna.

Dessa västländska studier bekräftar de funktioner som den Kinesiska Medicinen i tusentals år har använt och sett ginseng så som verksamt medel för.