Kinesisk medicin Ming Xue Vit täckning fond
Akupunkturklinikens Kinesisk Medicin Ängelholm Vit täckning fond
Tuina terapi, vit täckning fond
Akupunktur mot kronisk värk, vit täckning fond

Kinesisk Medicin

Akupunktur kliniken
Kinesiskmedicin, TuiNa, Akupunktur
Integrativ MedicinAkupunktur, TuiNa terapi, TCM, Örtmedicin

Historik medicin TCM

Shénnóng är en mytologisk kejsare som var mycket intresserad av läkeväxter och enligt legenden var det Shénnóng som lade grunden för den kinesiska medicinen

Shennong (Shinno) tasting herbs to discover their qualities; a distinctive, "iconic" pose often used in depictions of Shennong; in this case from a 19th-century Japanese painting. bild Wikipedia

Den gule kejsaren. Var den kejsare som först skrev ner grunderna för kinesisk medicin TCM och akupunktur

Huángdì nèijīng (Gule kejsaren) 2000-talet f.Kr

Bild Wikipedia

Historia

Kinesisk medicin har utvecklats under årtusenden och den medicin som idag finns tros ha sitt ursprung i Shangdynastin.  Kineserna var tidigt duktiga på att dokumentera olika sjukdomar och behandlingar.


Shénnóng är en mytologisk kejsare som var mycket intresserad av läkeväxter och enligt legenden var det Shénnóng som lade grunden för den kinesiska medicinen. Det finns också ett gammalt verk som bär hans namn Shénnóng bĕncăo jīng (Shénnóngs klassiska materia medica). Kejsaren sägs ha levat för 5.000 år sedan, men verket skrevs under Qin- och Handynastin för ca 2.000 år sedan. Shénnóngs klassiker innehåller beskrivningar av 365 medikamenter och hur de bör användas.


Huang Di – den gule kejsaren.

Den andra kejsaren och grundaren till kinesisk örtmedicin var Huang Di (den gule kejsaren) som började sitt styre 2687 B.C. 


Legenden var att kejsaren, tillsammans med sin betrodde läkare Qi Bo, blev inspirerade av Sheng Nung´s pionjärs arbete med örter och utvecklade den första detaljerade och systematiska ramen för diagnos av många olika sjukdomar. De skrev sedan ner de specifika örterna som användes för att behandla dessa sjukdomar. De etablerade Orientalisk medicin till ett komplett och holistiskt system som blev känt med boken ”The yellow emperor´s classic of internal medicine”. Precis som Shen Nung´s material, skrevs de inte ner förrän två tusen år senare. Man uppskattar den kinesiska medicinen till att vara 3000-5000 år.


The yellow emperor´s classic of internal medicine innehåller två delar, varav den första innehåller vanliga frågor och den andra handlar om akupunktur. Här står bl.a. att en bra läkare behandlar sina patienter redan innan sjukdomen har brutit ut.

Qi Bo den berömda läkaren till Huangdi den gule kjejsaren

Qi Bo Gulekjesaren Huángdì nèijīng betrodde läkare och upphovsmannen till liknelsen med människans organ och funktion med de 12 tjänstemännen och departementena i Huang Di's medicinska mästerverk ”The yellow emperor´s classic of internal medicine” som systematiskt beskrev grunderna för kinesisk medicin, diagnostisering och behandling. Behandling med TuiNa, Akupunktur och örter

De tolv tjänstemännen

Från den klassiska boken ”The yellow emperor´s classic of internal medicine” frågade den gule kejsaren sin läkare Qi Bo att berätta mer om de tolv organen och deras förhållande. Qi Bo beskrev dem som de tolv tjänstemännen och departementen – och la till att  dessa tolv måste arbeta tillsammans i harmoni precis som riket..


 • Hjärtat (kejsaren):Hjärtat är härskare av alla organ och visdom och representerar medvetenhet av ens väsen. Den ansvarar för underrättelse visdom och andlig förvandling.
 • Hjärtsäcken: Hjärtsäcken är som ämbetet från vilken glädje härleds (detta beror på att ligger mellan brösten, är hjärtsäcken havet av energi, den fungerar som budbärare av hjärtat för att sprida känslan av glädje.
 • Lungorna (premiärminister): Ansvarar för regler och kontrollerar det livgivande nätverket.
 • Levern (generalen för kejsarens armé): Levern är generalen från vilka strategier härleds..
 • Gallblåsan, (rättsväsendet) är ansvarig för vad som är rätt och exakt. Fastställande och beslut härrör från det..
 • Njurarna, Njurarna är hälsotjänstemän från vilken styrkan i kroppen och de friska rörelserna i de fyra extremiteterna härrör.
 • Mjälten och magsäcken, Magen och mjälten är som ämbetet för lagring av resurser. De smälta absorbera och utvinna mat och näringsämnen..
 • Tunntarmen, Tunntarmen är den mottagande tjänstemannen från vilken assimilerbara [renade] ämnen härrör.
 • Tjocktarmen, Tjocktarmen är ämbetet för transport från vilken förändring och omvandling härrör.
 • Urinblåsan,  ämbetet för regioner och städer. Den lagrar JIN-YE. Deomvandlar energi (QI) och ger därefter ut sin kraft..
 • Trippelvärmaren (He Se of San Jiao), är bevattnings tjänsteman som bygger vattendrag. Regleringen av vätskor härrör från det..

故 主 明 則 下 安 , 以此 養 生 則 壽 ,沒 世 不 殆 , 以 為 天 下 則 大 昌 。

However, the decision-making is the king‟s job. If the spirit is clear, all the functions of the other organs will be normal. It is in this way that one‟s life is preserved and perpetuated, just as a country becomes prosperous when all its people are fulfilling their duties.

主不明則十二官危,使道閉 塞而不通,形乃大傷,以此養生則殃,以為天下者, 其宗大危,戒之戒之。 恍 惚 之 數 , 生 於 毫 釐 , 毫 釐 之 數 , 起 於 度 量 , 千之 萬 之 , 可 以 益 大 , 推 之 大 之 , 其形乃制

On the other hand, when the monarch is not bright, the twelve officials will all be in danger with the result that the pathways will be blocked up which will greatly harm the physical shape. When this principle is applied to nourishment of life, one will suffer from health hazards; and when it is applied to rule the world, it will cause great disaster.


至 道 在 微 , 變 化 無 窮 ,孰 知 其 原 。 窘乎哉,消者瞿瞿,孰知其要。 閔 閔 之 當 , 孰 者為 良 。

Beware of the danger! The ultimate principles of nourishing life are very subtle and subject to indefinite change too and they cannot be understood without careful reflection. The principles are so difficult that despite man‟s great efforts, they still cannot be comprehended that causes a great deal of worry to those who wish to pursue them. Shapeless and obscure things may generate tiny things, and tiny things may grow and become measurable, and further become enlarged one thousand times or even ten thousand times, and more and more, ad infinitum; and finally, they will form into physical shapes.

I princip sa Qi bo ungefär som så att: Principerna för läkande och medicin i allmänhet är svåra att förstå eftersom många förändringar sker i sjukdom, och läkningsprocessen måste anpassa sig till det. Det blir svårt att exakt förstå och känna  till roten till sjukdommen. Ursprunget till sjukdomen kan vara så litet och vagt, så svårupptäckt, men sjukdomen kan med tiden bli betydande.