Kinesisk medicin Ming Xue Vit täckning fond
Akupunkturklinikens Kinesisk Medicin Ängelholm  Vit täckning fond
Tuina terapi,  vit täckning fond
Akupunktur mot kronisk värk, vit täckning fond

Kinesisk Medicin

Akupunktur kliniken
Kinesiskmedicin, TuiNa, Akupunktur
Integrativ MedicinAkupunktur, TuiNa terapi, TCM, Örtmedicin

Who We Are

Johannesört mot depression.


För kroppen är örtbehandling som en del i TCM behandling mot lätt oro & depression en skonsam behandling. 


Örtmediciner kan tillsammans med övriga insatser vara en del i den kinesiska behandlingen av depression. Att som en del i insatsen tillsammans med samtal (att hantera omvärlden) används ofta örten Johannesört tillsammans med akupunktur och massage för att hantera en lätt eller måttlig depression eller oro. Hela behandlingskonceptet är ofta mycket framgångsrikt och ger personen stor hjälp att komma ur sin depression.


Äkta Johannesört kan man i princip själv hitta. Det är en växt som finns både vild och odlad i Sverige .(Hypericum perforatum) *1


Att Johannesört kan vara en säker och effektiv behandling och ett bra alternativ till SSRI-preparat, bekräftas även av flera studier inom den västerländska medicinen.*2

 

*1 Äkta johannesört blommar under högsommaren och hösten, från juli till september. Blommorna sitter i ganska yviga knippen i stjälkens topp. Karakteristiskt för äkta johannesört är att strået är försett med två längsgående åsar. Den växer främst I södra Sverige och går lätt att hitta I kohagar då korna inte äter denna växt utan den får stå I fred.*2 En klinisk studie som gjordes på växtläkemedlet Hypermin 2006/2007 visade på en mycket signifikant skillnad när det gäller att reducera depressionssymtom men även direkt fysisk påverkan orsakade av depressionen så som magsmärtor, tryck över bröstet, yrsel, svettningar och huvudvärk.

I studien ingick 200 personer och den pågick i sex veckor. Dessa 200 personer var mellan 18 och 86 år varav 143 var kvinnor.
Patienterna fick gradera sin depression från inget, till mild, måttlig, stark och väldigt stark. Samma sak gällde vilken grad av ångest och nervositet de upplevde. 85 procent uppgav att de hade mild till måttlig depression. Alla symtom reducerade med 49-65 procent.
SSRI-preparat kan ge oönskade effekter som illamående och minskad sexuell lust.