Kinesisk medicin Ming Xue Vit täckning fond
Akupunkturklinikens Kinesisk Medicin Ängelholm  Vit täckning fond
Tuina terapi,  vit täckning fond
Akupunktur mot kronisk värk, vit täckning fond

Kinesisk Medicin

Akupunktur kliniken
Kinesiskmedicin, TuiNa, Akupunktur
Integrativ MedicinAkupunktur, TuiNa terapi, TCM, Örtmedicin

Laser akupunktur och laser behandling som del i kinesisk medicinsk behandling

Medicinsk laser i kombination med traditionell kinesisk medicin är ett mycket effektivt alternativ vid behandling av värk och smärttillstånd samt inflammatoriska tillstånd, akuta skador och vissa andra sjukdomar av kronisk natur. LLLT ljuset tränger in ca 30-40 mm i vävnaden och användas tillsammans med TuiNa och traditionell akupunktur för att stimulera cellfunktioner. Det rena ljuset som skickas ur lasern har ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna. Laserbehandling används för att påverka:

 

  • Det lokala immunförsvaret
  • Cirkulation i blod och lymfkärl
  • Ämnesomsättningen i cellerna
  • Utsöndring av olika ämnen, tex endorfiner och prostaglandiner.
  • Laserbehandling kan ge både en normaliserande och hämmande effekt.
  • Behandling med lågeffektlaser är smärtfri, icke-invasiv och ger inte några biverkningar.

 

Den lasern vi använder LLLT 30D är av Typ : GaAlAs (gallium aluminium arsenid)

Med LLLT 30D behandlar vi smärta och inflamationer med 2 olika väldigt ”rena” ljusfrekvenser som är 650nm 0ch 810 nm.

Våglängden 650 nm använder jag framför allt som en förlängning på behandlingen av den traditionella kinesiska Medicinens akupunktur punkter.


I den stora behandlings proben finns 810 nm våglängden sammansatt med lasrar av 650nm. Den är mycket bra på behandling av problem av det djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Vanligt är det till en stor hjälp i en kombination med TuiNa och akupunktur vid smärta i nacken, onda ryggar och axlar. Men även knän, tennisarmbågar, olika idrottsskador och då oavsett hur problemen har uppstått (förslitning, överbelastning eller av annan orsak).


Då ofta muskel och ledbesvär är över en relativt stor yta har laserproben med 11+3 laserdioder för att på sätt kunna behandla ett större område under kortare tid!


Statliga utredningar (SBU) skriver så här om Laser- “Smärta i nacken kan vara invalidiserande med konse- kvenser på både den psykiska hälsan och på arbetsför- mågan. Tillståndet är vanligt förekommande. Behandling med lågeffektlaser är smärtfri, icke-invasiv och verkar inte ge några svåra biverkningar. Vidare är metoden enkel att utföra, tar kort tid och kostnaden är låg per behandling. Minskad smärta kan leda till mer jämlika möjligheter att delta i samhället. Det kan finnas risker för ojämlik tillgång till behandlingen, då lågeffektlaser ofta ges av aktörer utanför offentligt finansierad vård.-


- Som tidigare presenterats visar SBU:s litteraturöversikt avseende patientnytta att lågeffektlaser jämfört med placebo har en kliniskt relevant positiv effekt på smärta (cirka 20 mm minskad smärtskattning med VAS-skalan) samtidigt som inga allvarliga komplikationer eller biverk- ningar har rapporterats. Det innebär att lågeffektlaser som separat behandling bidrar med en smärtreducering motsvarande 20 mm på VAS-skalan ”SBU 201403”