Kinesisk medicin Ming Xue Vit täckning fond
Akupunkturklinikens Kinesisk Medicin Ängelholm Vit täckning fond
Tuina terapi, vit täckning fond
Akupunktur mot kronisk värk, vit täckning fond

Kinesisk Medicin

Akupunktur kliniken
Kinesiskmedicin, TuiNa, Akupunktur
Integrativ MedicinAkupunktur, TuiNa terapi, TCM, Örtmedicin

Om - Kinesisk Medicin

Tyina behandling nackproblem
Akupunktur behandling av rygg och skulder smärtor
TDC värmebehandling vid akupunktur

Vad är kinesisk medicin, TCM


Filosofin och teknikerna och den samlade medicinska kunskapen bakom traditionell Kinesisk Medicin TKM / TCM är mycket omfattande. Inom Kinesisk Medicin tar man alltid ett Holistiskt grepp på en behandling av en person. Synsättet är att sätta personens totala bild i centrum. I Kinesisk Medicin ser man samverkan av känslor, organ och vävnader, livsenergi och kroppens totala balans som så självklart att ingen del får separeras Ifrån de andra.


Behandlande tekniker är akupunktur, tuiNa och örtmediciner samt anpassning av närings och matvanor / livsstils förändring.


Kroppen delas in i olika grupper, s k element, där ett visst organ, vävnad, sinnesorgan och känsla specifikt samarbetar. 


Kinesisk medicin betecknas ofta i litteratur och vardagsspråk med den engelska förkortningen TCM (Traditional Chinese Medicin TCM).


Det handlar inte bara om "vilken sjukdom människan drabbats av utan till stor del vilken människa som bär sjukdomen"

Det handlar som sagt, inte bara om "vilken sjukdom människan drabbats av utan till stor del vilken människa som bär sjukdomen". Detta innebär att behandling alltid är individ styrd och delar av en behandling för till synes "samma" krämpa därför kan bli olika för olika människor.


Behandlingar och filosofin bygger på att en människa sedan födseln fått ett visst mått av grundläggande livsenergi (Yuan Qi) och att denna människas förhållningssätt till sig själv, till andra, till arbete och inte minst till naturen kan bevara eller förändra denna persons individuella livsenergi. 


Lite om grunderna i TCM

Qi livsenergi 

Qi är den mest fundamentala delen inom kinesisk medicin. Qi är livsenergin som rör och förflyttar allting. Qi är en osynlig energi som endast kan observeras genom dess effekter.

Yuan Qi. Vi börjar livet med vår grund- och ursprungs energi (Yuan Qi kallas även ”before heaven qi”) och som vi ärvt från våra föräldrar. Denna ursprungs qi förstärks i huvudsak av den mat vi äter och den luft vi andas.

Zong Qi (after heven Qi) är den ”energi” Qi vi har med urspungs Qi plus Gu Qi som kommer från maten vi äter och Kong Qi som kommer från den luft vi andas.

Läs mer om Qi


De fem elementen

De fem elementen: trä (木), eld (火), jord (土), metall (金) och vatten (水).

 • De fem elementen: Ibland säger man också De fem faserna eller De fem stegen. De fem elementen är vatten, eld, jord, trä och metall och varje element representeras av två organ i kroppen (ett Yin - respektive ett Yangorgan). Hur elementen relaterar till varandra är grundläggande för att kunna ställa diagnos och besluta om rätt behandling.
 • De 5 elementen relaterar till förhållandet mellan årstider, naturens utvecklingsfaser, dess färger och klimat. Även akupunkturmeridianerna och organsystemen i kroppen samt dess koppling till olika känslor.
När fysiska och känslomässiga obalanser kan relateras till de fem elemen, kan det användas för att välja rätt strategi, rådgivning och behandling. Inom Kinesisk lära är de mentala och känslomässiga aspekterna lika viktiga som (och omöjliga att separera från) de fysiska.


Yin & Yang

Yīn och yáng: Dessa är två motsatser som finns överallt och kan inte existera utan varandra. Yīn står för det kvinnliga, inre, kyla, mörker och yáng står för dess motsatser: det manliga, yttre, värme och ljus.

 • Yin är en metafor för det kvinnlig och Yang för det manlig. Yin omfattar t.ex. kvinna, måne, fukt, jord, vila och kyla, och Yang omfattar t.ex. man, sol, ljus, himmel, aktivitet och värme.
 • Yin och Yang är huvud begreppet i traditionell kinesisk medicin. Yin är av kroppens inre och Yang står för kropps yta. Varje organ i kroppen är sammansatt av Yin och Yang. De kämpar mot varandra och samverka ändå till en harmonisk helhet.
 • Man blir sjuk när Yin och Yang är i obalans. Två patienter med samma sjukdom kan få helt olika typer av behandlingar beroende på om det är Yin eller Yang som är i obalans

De sju känslorna

Enligt kinesisk medicin är den huvudsakliga orsaken till inre stress starka känslor. 

De sju känslorna i traditionell kinesisk medicin är: Glädje, ilska, ångest, grubbleri, sorg, rädsla och skräck


Dào

Dào: Detta kinesiska ord betyder vägen, sanningen eller metoden. Att följa D`ao handlar om att man ska följa den rätta vägen genom livet för sin hälsa. Om man följer dào håller man sig frisk och lever länge.


Jin-ye, kroppsvätskor

 • Kroppsvätskorna utgörs av organiska vätskor som befuktar och smörjer kroppen tillsammans med blodet.
 • Kroppsvätskorna kommer från den mat och dryck vi intar. Kroppsvätskorna delas upp i två olika typer.

“Jin” som är en lättare och vattnigare kropsvätska.

“Ye” är de tjockare och tungare vätskorna.


Funktion: Kroppsvätskornas funktion är att befukta och nära kroppen.  De befuktar även håret, membran, leder, organ, skelett och hjärnan.


Tre plan och sex klimattillstånd.

Traditionell kinesisk medicin tolkar orsakerna till sjukdomar på tre plan

 • Externa orsaker
 • Interna orsaker
 • Blandade faktorer som tex interna och externa och skador

De sex externa orsakerna kommer huvudsakligen från disharmoni av klimat relaterade tillstånd.

De sex klimat tillstånden (ondskorna) är: vind, kyla, värme, fukt, torka och sommarhetta. De påverkas av hur vi lever och av kroppens egna förändringar.