Kinesisk medicin Ming Xue Vit täckning fond
Akupunkturklinikens Kinesisk Medicin Ängelholm  Vit täckning fond
Tuina terapi,  vit täckning fond
Akupunktur mot kronisk värk, vit täckning fond

Kinesisk Medicin

Akupunktur kliniken
Kinesiskmedicin, TuiNa, Akupunktur
Integrativ MedicinAkupunktur, TuiNa terapi, TCM, Örtmedicin

Poria / fu-ling

Poria heter på kinesiska; fu-ling och på latin; Wolfiporia cocos.

Svampen används i kinesisk medicin för att "torka fukt" och för att behandla:

  • motverkar sömnlöshet
  • motverkar onormal trötthet
  • balanserar elektrolyter
  • stärker mjälten
  • motverkar diabetes
  • förbättrar immunförsvaret
  • förbättrar blodflödet


Poria är även kallat "odödlighetens Läkemedel" och används ofta (över 10% av alla medicinska medel i Kina innehåller Poria). På grund av sina hälsoeffekter, var fu-ling en vanlig ingrediens i en mängd olika delikatesser som åts av den kejserliga familjen i Kina.

Det är vild eller odlad på rötterna av gran. Den produceras bland annat i Yunnan, Anhui, Hubei, Henan, Sichuan men även på andra platser i Kina. Den art som växer i Yunnan kallas "Yun Ling" och anses vara den förnämsta kvaliteten.


Poria som del vid behandling av kronisk trötthet.


Inom den västerländska vården kan man läsa i svensk läkartidning (2) citat "Etiologin är okänd, och någon specifik behandling finns inte. Behandlingen riktar sig mot såväl somatisk som psykiatrisk samsjuklighet." och  "Störning i patienternas immunsystem är en hypotes som får stöd från flera håll. Sjukdomens debut sker ofta i samband med virus- eller bakterieinfektion".


Poria svampen har dokumenterad förmåga att höja immunförsvaret samt att den är antibakeriell och bekämpar virusinfektioner (1). 


I samma nummer av svensk Läkartidning så lyfter man fram frågan om att Kroniskt trötthetssyndrom innehåller flera för västmedicinen oförklarliga variabler som gör att människan blir sjuk i denna sjukdom. Man pekar på att det kan finnas kopplingar mellan citat "Sjukdomen kan debutera efter infektion och/eller stressande omgivningsfaktorer, men !ibland finns ingen känd utlösande faktor".


Den konventionella västerländska medicinska vården har begränsningar i sin framgång med att behandla kronisk trötthet. Detta har i väst fått många att upptäcka möjligheterna till att verkligen kunna få hjälp genom behandling med Traditionell Kinesisk Medicin. Inom TCM tar man på allvar att hela människans situation (kroppsligt, energimässigt och mehtalt måste ingå som en samanhängande del i behandlingen. Även Poria med flera örter kan bara vara en pusselbit i en helomspännande behandlings terapi och strategi. Allt brehandlas samtidigt för att öka personens energi Qi.  Man imntegrerar TuiNa, akupunktur, kost rådgivning, örtmedicin och förhållning till dig själv och din omvärld.


Poria vid diabets behandling.

Poria svampen har även effekt på diabetes. Även i kliniska studier i väst har man kunnat konstatera att intag av ett extrakt från Poria ger en förbättrad insulinkänslighet. Andra effekter är induktion av fettomvandling, ökad glukosupptag, och aktivering av peroxisomproliferators receptorer.


Poria ökar Immunförsvaret.

Dekokt från Poria ger en förbättrad immunaktivitet i mjälte och tymus.(1)


(1)  Chen 2010

 Chen X, Zhang L, Cheung PC. Immunopotentiation and anti-tumor activity of carboxymethylated-sulfated beta-(1-->3)-d-glucan from Poria cocos . Int Immunopharmacol . 2010;10(4):398-405

Spelman 2006

Spelman K, Burns J, Nichols D, Winters N, Ottersberg S, Tenborg M. Modulation of cytokine expression by traditional medicines: a review of herbal immunomodulators. Altern Med Rev . 2006;11(2):128-150.

Zhang 2004

Zhang GW, Liu HY, Xia QM, et al. Anti-rejection effect of ethanol extract of Poria cocos wolf in rats after cardiac allograft implantation. Chin Med J (Engl) . 2004;117(6):932-935


(2) Läkartidningen 2009-06-25 nummer 36